دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم ساجده شيامي زاده دانشجوي كارشناسي‌ارشد اقتصاد انرژي

           دفاع از رساله خانم ساجده شيامي زاده دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد اقتصاد انرژي تحــت عنـوان: «ارائه مدلي براي عرضه بهينه انرژي الكتريكي استان قم»  به راهنمايي آقاي دكتر بابك صفاري  روز ‌چهارشنبه مورخ   29 / 8 / 98  ساعت 10 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1398/08/28
تعداد بازدید:
148
منبع:
Powered by DorsaPortal