حقوق ناشران

حقوق ناشران - ويژه اعضاي هيات علمي و دانشجويان گرامي

در خصوص ضرر و زيان ,حاصل از نشر غير قانوني تمام و يا قسمتي از كتاب ها,

  به پيوست نامه ي شماره 98/3574 مورخ 98/6/20 انجمن فرهنگي ناشران كشور مبني بر ضرر و زيان حاصل از نشر غير قانوني تمام يا قسمتي از كتاب هاي مورد نياز و علاقه اساتيد و دانشجويان گرامي توسط دفاتر تايپ و تكثير در برخي از دانشگاه هاي كشور جهت آگاهي ارسال مي گردد.
خواهشمند است ضمن رعايت حقوق ناشران محترم (شامل حروفچيني، تصحيح، ويرايش، صفحه آرايي، طراحي جلد، حق ترجمه و حق تأليف)، درهنگام خريد كتب مورد نياز نسبت به اصل بودن انتشارات مربوطه بررسي و اطمينان كامل را حاصل نموده و در صورت مشاهده مواردي از اين قبيل مراتب را جهت پيگيري به شماره داخلي 2310 (كارشناس امور قراردادهاي دانشگاه) اطلاع رساني فرماييد.
بديهي است اقدام مقتضي با متصدي غرفه متخلف برابر قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه  بعمل خواهد آمد.
تاریخ:
1398/08/12
تعداد بازدید:
1522
منبع:
Powered by DorsaPortal