دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد گروه حسابداري

خانم زهرا آقابابا دانشجوي كارشناسي ارشد حسابداري روز يكشنبه 98/8/12 از پايان نامه خود دفاع مي كند.

 عنوان :تاثير هموار سازي واقعي سود بر ريسك سقوط قيمت سهام با در نظر گرفتن نقش تعديل كنندگي عدم اطمينان، رقابت بازار محصول، محدوديتهاي ترازنامه اي در شركت هاي پذيرفته شده سازمان بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:آقاي دكتر خاني
استاد مشاور: آقاي دكتر هادي اميري
استاد داور داخل گروه: آقاي دكتر امين حاجيان نژاد
استاد داورخارج از گروه:آقاي دكتر احمد گوگردچيان
زمان و مكان:يكشنبه 98/8/12 ساعت 11:30 در محل شوراي  طبقه سوم  دانشكده علوم اداري و اقتصاد 
تاریخ:
1398/07/30
تعداد بازدید:
68
منبع:
Powered by DorsaPortal