دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي امين حق نژاد دانشجوي دكتري علوم اقتصادي

        دفاع از رساله آقاي امين حق نژاد دانشجوي دكتري علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «ارائه روشي مبتني بر مدل پانزار - راس براي اندازه گيري درجه رقابت در صنعت بانكداري...»  به راهنمايي آقاي دكتر سعيد صمدي و خانم دكتر خديجه نصراللهي روز يكشنبه مورخ 31/ 6/ 98 ساعت 10 صبح در محل اتاق كنفرانس (طبقه دوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

 

تاریخ:
1398/06/30
تعداد بازدید:
45
منبع:
Powered by DorsaPortal