دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم فائزه غياثوند دانشجوي كارشناسي‌ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

       دفاع از رساله خانم فائزه غياثوند دانشجوي كارشناسي‌ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي تحــت عنـوان: «تاثير ريسك كشوري بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و كشورهاي منتخب در حال توسعه»  به راهنمايي خانم دكتر منيره رفعت  روز ‌يكشنبه مورخ  31/ 6/ 98 ساعت 10 صبح در محل اتاق كنفرانس (طبقه دوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1398/06/27
تعداد بازدید:
196
منبع:
Powered by DorsaPortal