دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم مائده خدايي دانشجوي كارشناسي‌ارشد اقتصاد اسلامي

         دفاع از رساله خانم مائده خدايي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد اقتصاد اسلامي تحــت عنـوان: «ارزيابي سياست هاي كلي نفت و گاز براساس چارچوب تحليل و توسعه نهادي استروم»  به راهنمايي آقاي دكتر محمدرضا حيدري روز سه شنبه مـورخ
26 / 6 / 98 ساعت 10 صبح در محل اتاق كنفرانس (طبقه دوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1398/06/25
تعداد بازدید:
76
منبع:
Powered by DorsaPortal