دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم نرجس بذرافشان گلون آبادي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

          دفاع از رساله خانم نرجس بذرافشان گلون آبادي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «امكان سنجي و تدوين برنامه استراتژي شهر زيار با تاكيد بر عوامل اقتصادي«  به راهنمايي آقاي دكتر نعمت اله اكبري  روز ‌يكشنبه مورخ  24/ 6/ 98 ساعت 2 بعدازظهر در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1398/06/23
تعداد بازدید:
78
منبع:
Powered by DorsaPortal