دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم راحله سعيدي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته اقتصاد انرژي

 

          دفاع از رساله خانم راحله سعيدي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته اقتصاد انرژي تحــت عنـوان: « تغييرات دوره اي رفتار اوپك در بازار جهاني نفت با استفاده از مدل تغيير جهت ماركوف» به راهنمايي آقاي دكتر عبدالحميد معرفي محمدي روز دوشنبه  مورخ 31 / 4 / 98 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1398/04/25
تعداد بازدید:
91
منبع:
Powered by DorsaPortal