دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

جلسه دفاع آقاي علي اكبر سالمي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

جلسه دفاعيه آقاي علي اكبر سالمي  دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان :بررسي نقش داوري در حل و فصل اختلافات زيست محيطي در حقوق ايران و انگليس
به راهنمايي: آقاي دكتر عليرضا آرش پور
زمان دفاع: سه شنبه 98/3/21- ساعت 14
مكان دفاع: طبقه سوم - اتاق شورا 

تاریخ:
1398/03/18
تعداد بازدید:
71
منبع:
Powered by DorsaPortal