دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

جلسه دفاع سركار خانم فتاحي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

جلسه دفاعيه سركار خانم بهناز فتاحي دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان :تحليل تأثير معيارهاي زيست محيطي بر اعتبار قرارداد با تأكيد بر اسناد بين المللي
به راهنمايي: آقاي دكتر عليرضا آرش پور
به مشاورت: آقاي دكتر مهدي شهابي 
زمان دفاع: سه شنبه 98/3/21- ساعت 12/30
مكان دفاع: طبقه سوم - اتاق شورا 
 
تاریخ:
1398/03/18
تعداد بازدید:
68
منبع:
Powered by DorsaPortal