دفاعيه دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

جلسه دفاع آقاي محمدرضا نمازي زاده دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

جلسه دفاعيه آقاي محمدرضا نمازي زاده دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
باعنوان: قلمرو رياست مرد بر خانواده و نقش تراضي در تحديد آن با تأكيد بر رويه قضايي
به راهنمايي آقاي دكتر رسول مظاهري
به مشاورت آقاي دكتر محمد مهدي الشريف
مكان: طبقه سوم - اتاق شورا 
زمان: سه شنبه مورخ 98/3/7 ساعت 12-10
تاریخ:
1398/03/05
تعداد بازدید:
201
منبع:
Powered by DorsaPortal