معاونت پژوهشي دانشكده علوم اداري و اقتصاد
كارگاه هاي آموزشي «نگارش بيان مسئله و ارزش و اهميت پژوهش»
كارگاه هاي آموزشي «نگارش بيان مسئله و ارزش و اهميت پژوهش»
تاریخ:
1397/11/24
تعداد بازدید:
72
منبع:
Powered by DorsaPortal