جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي روابط بين الملل

جلسه دفاعيه خانم فهيمه خوانساري فرد دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل روز شنبه 13 بهمن ماه برگزار خواهد شد

جلسه دفاعيه خانم فهيمه خوانساري فرد دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل با عنوان: " تبيين تاثير چالش‌هاي قومي بر روند دولت‌- ملت‌سازي در قفقاز جنوبي (مطالعه موردي: گرجستان) " به راهنمايي آقاي دكتر محمد علي بصيري و مشاورت آقاي دكتر عنايت اله يزداني روز شنبه 97/11/13  ساعت 11 در اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1397/11/07
تعداد بازدید:
151
منبع:
Powered by DorsaPortal