معاونت پژوهشي دانشكده علوم اداري و اقتصاد
كارگاه هاي آموزشي «روش تحقيق با رويكرد پژوهش هاي كيفي»
كارگاه هاي آموزشي روش تحقيق با رويكرد پژوهش هاي كيفي
تاریخ:
1397/11/06
تعداد بازدید:
200
منبع:
Powered by DorsaPortal