دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم سيما كشاورز دانشجوي كارشناسي‌ارشد علوم اقتصادي

           دفاع از رساله خانم سيما كشاورز دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «استراتژي بهينه يابي مناقصه براي شركت هاي توليد كننده برق با استفاده از مدل سازي رياضي (مطالعه موردي نيروگاه اصفهان»  به راهنمايي آقايان:  دكتر بابك صفاري و دكتر عليمراد شريفي  روز شنبه مورخ 29 / 10 / 97 ساعت 4 بعدازظهر در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1397/10/29
تعداد بازدید:
70
منبع:
Powered by DorsaPortal