دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم فرخنده خالقي دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

           دفاع از رساله خانم فرخنده خالقيدانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «ارزيابي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي منتخب بر ريسك ورشكستگي شركت هاي عضو بورس»  به راهنمايي آقاي دكتر احمد گوگردچيان روز شنبه مورخ 29 / 10 / 97 ساعت 8 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1397/10/25
تعداد بازدید:
89
منبع:
Powered by DorsaPortal