دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم نرجس خاتون پاكدامن دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

 

           دفاع از رساله خانم نرجس خاتون پاكدامن دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «تعيين تركيب بهينه ي مدهاي حمل و نقل شهري»  به راهنمايي آقاي دكتر بابك صفاريروز ‌سه شنبه مورخ 25 / 10 / 97 ساعت 3 بعدازظهر در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1397/10/23
تعداد بازدید:
111
منبع:
Powered by DorsaPortal