جلسه دفاع گروه حقوق...

جلسه دفاع خانم منتظري هدش دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

جلسه دفاع خانم منتظري هدش دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

با عنوان: تأثير فقه بر قواعد بين الملل خصوصي حاكم بر اموال شخصيه در حقوق ايران

استادان راهنما: دكتر منوچهر توسلي نائيني - دكتر مرتضي طبيبي
   زمان: چهارشنبه  97/10/26 ساعت 12/30
 مكان: دانشكده علوم اداري و اقتصاد- طبقه سوم- سالن شورا 
                                                                         
تاریخ:
1397/10/22
تعداد بازدید:
129
منبع:
Powered by DorsaPortal