دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي سيدعباس حسيني غفار دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي

          دفاع از رساله آقاي سيدعباس حسيني غفار دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي تحت عنوان: «تاثير ماليات تورمي بر تخصيص منابع و رفاه در يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي نيوكينزين در اقتصاد ايران» به راهنمايي آقاي دكتر رسول بخشي دستجردي روز يكشنبه مورخ  97/10/23 ساعت 8/30 صبح در محل اتاق كنفرانس (طبقه دوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1397/10/18
تعداد بازدید:
118
منبع:
Powered by DorsaPortal