جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي روابط بين الملل

جلسه دفاعيه آقاي علي معزي دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل روز چهارشنبه 19 دي ماه برگزار خواهد شد

جلسه دفاعيه آقاي علي معزي دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل با عنوان: " تبيين آثار امنيتي شدن سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر توسعه كشور(1392-1384)" به راهنمايي آقايان دكتر شهروز ابراهيمي و دكتر سعيد وثوقي و مشاورت آقاي دكتر علي اميدي روز چهارشنبه 97/10/19  ساعت 11:30 در اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1397/10/11
تعداد بازدید:
83
منبع:
Powered by DorsaPortal