دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم فائزه سفيدكاردانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته علوم اقتصادي

          دفاع از رساله خانم فائزه سفيدكار دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته علوم اقتصادي تحــت عنـوان: «تحليل تاثير روش هاي نوين تامين مالي كسري بودجه دولت بر متغيرهاي منتخب اقتصاد كلان»  به راهنمايي آقاي دكتر سعيد صمدي روز ‌يكشنبه مورخ  16 / 10 / 97 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

تاریخ:
1397/10/03
تعداد بازدید:
73
منبع:
Powered by DorsaPortal