جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي روابط بين الملل

جلسه دفاعيه آقاي مصطفي قاسمي دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل روز يكشنبه 25 آذر برگزار خواهد شد

جلسه دفاعيه آقاي مصطفي قاسمي دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل با عنوان:" راهبرد جمهوري اسلامي ايران در قبال شكل گيري نظام هاي سياسي اسلام گراي ناشي از جنبشهاي اسلامي در جهان اهل سنت در پرتو تحولات عربي(2011)(مطالعه موردي: اخوان المسلمين مصر)" به راهنمايي آقايان دكتر محمد علي بصيري و مشاورت آقاي دكتر عنايت اله يزداني روز يكشنبه 97/9/25  ساعت 15:30 در اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.


pasting
تاریخ:
1397/09/17
تعداد بازدید:
77
منبع:
Powered by DorsaPortal