جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي روابط بين الملل

جلسه دفاعيه آقاي سيد امير جعفري دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل روز يكشنبه 25 آذر برگزار خواهد شد

جلسه دفاعيه آقاي سيد امير جعفري دانشجوي دكتري رشته روابط بين الملل با عنوان:" آينده پژوهي تاثير متقابل روندهاي جهاني و سياست بين الملل برمناقشات خاورميانه و تاثير آن بر رقابت هاي ايران و آمريكا تا 2025" به راهنمايي آقاي دكتر عنايت اله يزداني و مشاورت آقاي دكتر محمد علي بصيري روز يكشنبه 97/9/25  ساعت 11:30 در اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1397/09/17
تعداد بازدید:
79
منبع:
Powered by DorsaPortal