دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم سحر مرادي دانشجوي كارشناسي‌ارشد بانكداري اسلامي

 

          دفاع از رساله خانم سحر مرادي دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد بانكداري اسلامي تحــت عنـوان: «تحليل تاثير حاكميت شركتي بر عملكرد نظام بانكي بدون رباي ايران»  به راهنمايي خانم دكتر خديجه نصراللهي روز شنبه مورخ 24 / 9 / 97 ساعت 2 بعدازظهردر محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد


تاریخ:
1397/09/11
تعداد بازدید:
81
منبع:
Powered by DorsaPortal