كارگاه آموزشي «اصول همكاري، تدوين و نگارش بروندادهاي پژوهشي، حقوق و اخلاق پژوهشي»

كارگاه «اصول همكاري، تدوين و نگارش بروندادهاي پژوهشي و اخلاق پژوهش» جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي

 شركت دركارگاه «اصول همكاري، تدوين و نگارش بروندادهاي پژوهشي و اخلاق پژوهش»  جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي در دو مقطعكارشناسي ارشد (ورودي 94 به بعد) و دكتري (93 به بعد) جهت تصويب پيشنهاديه و تعريف اساتيد فعاليت هاي آموزشي پژوهشي در سيستم گلستان الزامي است و لزوم انجام اين مراحل از سوي دانشجو تا مرحله ي اعلام نمره پايان نامه / رساله امري گلوگاهي مي باشد. 
نظر به اين كه برگزاري كارگاه ها و هماهنگي هاي مربوط به آن جهت دانشجويان ورودي 97، به معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده ها سپرده شده است؛ طبق هماهنگي هاي به عمل آمده  كارگاه «اصول همكاري، تدوين و نگارش بروندادهاي پژوهشي، حقوق و اخلاق پژوهشي» روز دوشنبه 28 / 8 / 97 ساعت 12-10 در اتاق كنفرانس دانشكده توسط جناب آقاي دكتر شاهين برگزار خواهد شد و ثبت نام از شركت كنندگان در همان زمان انجام مي گردد.
كارگاه مذكور جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي 97 در هر دو مقطع برگزار مي گردد. ضمن آن كه دانشجويان ورودي هاي قبل كه موفق به گذراندن اين دوره نگرديده اند؛ لازم است در اين كارگاه حضور يابند.
تاریخ:
1397/08/12
تعداد بازدید:
71
منبع:
Powered by DorsaPortal