اطلاعيه گروه حقوق

قابل توجه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه حقوق...

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري حقوق

شركت در كارگاهاي ذيل الزامي است و  گواهي آنها بايد زمان فارغ التحصيلي ارائه شود 
 
كارگاه آموزشي « آشنايي با منابع اطلاعاتي و نرم افزار كتابخانه مركزي »
 
 زمان : دوشنبه  1397/8/21 ساعت 10-12
12
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه دوم سالن كنفرانس 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 كارگاه آموزشي « اصول همكاري تدوين و نگارش بروندادهاي پژوهشي و اخلاق پژوهش »

زمان : دوشنبه 1397/8/28 ساعت 12-10

مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه دوم سالن كنفرانس 
تاریخ:
1397/08/07
تعداد بازدید:
120
منبع:
Powered by DorsaPortal