فاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي اميرمحمد مرزبان دانشجوي كارشناسي‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

 

 

دفاع از رساله آقاي اميرمحمد مرزبان دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي تحــت عنـوان: «بررسي تاثير ايجاد بندر خشك خراسان رضوي و هزينه مبادله تجاري ايران، افغانستان و تركمنستان»  به راهنمايي آقاي دكتر احمد گوگردچيان روز دوشنبه مورخ 97/8/14 ساعت 10 صبح در محل اتاق شورا (طبقه سوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد

 

تاریخ:
1397/08/07
تعداد بازدید:
75
منبع:
Powered by DorsaPortal