جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاعيه آقاي حسين فتاحي دانشجوي دكتري علوم سياسي روز چهارشنبه 4 مهرماه برگزار خواهد شد

جلسه دفاعيه آقاي حسين فتاحي اردكاني دانشجوي دوره‌ دكتري رشته علوم سياسي به شماره دانشجويي 921917147503   باعنوان "تجزيه و تحليل تطبيقي منابع قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران و عربستان سعودي" به راهنمايي آقايان  دكتر حسين مسعودنيا - دكتر سيدجواد امام‌جمعه‌زاده و  مشاورت آقاي دكتر حسين هرسيج روز چهارشنبه 97/7/4 ساعت 10:30 در اتاق كنفرانس برگزار خواهد شد

تاریخ:
1397/06/31
تعداد بازدید:
126
منبع:
Powered by DorsaPortal