دكتري علوم اقتصادي
دفاعيه گروه اقتصاد
دفاعيه آقاي عليرضا كرمي دانشجوي دوره دكتري علوم اقتصادي
دفاعيه آقاي عليرضا كرمي دانشجوي دوره دكتري علوم اقتصادي روز شنبه مورخ 31/6/97 ساعت 12 ظهر در محل دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي - اتاق جلسه تحت عنوان: " نظام ارزي مطلوب براي كشورهاي صادركننده نفت اوپك با توجه به تاثير نظام هاي ارزي بر توليد و قيمت " با راهنمائي آقايان : دكتر مجيد صامتي و دكتر سيدكميل طيبي برگزار مي گردد.
تاریخ:
1397/06/27
تعداد بازدید:
122
منبع:
Powered by DorsaPortal