كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

دفاعيه گروه اقتصاد

دفاعيه خانم آذر كهياني دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

دفاعيه خانم آذر كهياني دانشجوي كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي در روز شنبه مورخ 31/6/97 ساعت 10 صبح در اتاق كنفرانس (طبقه دوم) تحت عنوان : " تحليل تاثير انتخابات بر نوسانات نقدينگي (مطالعه موردي : ايران) با راهنمائي دكتر ايمان باستاني فر برگزار مي گردد.
تاریخ:
1397/06/27
تعداد بازدید:
93
منبع:
Powered by DorsaPortal