جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله خانم سارا ويسي دانشجوي دكتري علوم سياسي 97/6/27 برگزار خواهد شد

خانم سارا ويسي دانشجوي دوره‌ دكتري رشته علوم با عنوان" از برج بابل تا برجهاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني:: تحليل آسيب شناسانه استثناگرايي در عملكرد قوم يهود و نو محافظه كاران آمريكايي در چارچوب نظريه شالوده شكني دريدا" به راهنمايي آقايان دكتر عليرضا آقاحسيني و دكتر علي علي حسيني و مشاورت دكتر حميد نساج روز سه شنبه97/6/27 ساعت 13 در اتاق كنفرانس دانشكده برگزار خواهد شد

تاریخ:
1397/06/24
تعداد بازدید:
131
منبع:
Powered by DorsaPortal