كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

دفاعيه گروه اقتصاد

دفاعيه آقاي محسن مدني چافي كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

دفاعيه آقاي محسن مدني چافي كارشناسي ارشد توسعه اقتصادي و برنامه ريزي در روز سه شنبه مورخ 27/6/97 ساعت 8:30 صبح در طبقه چهارم - كلاس شماره 33  تحت عنوان: بررسي عوامل موثر بر تخصيص استعداها به بخش مولد اقتصاد با راهنمائي خانم دكتر رزيتا مويدفر
تاریخ:
1397/06/24
تعداد بازدید:
187
منبع:
Powered by DorsaPortal