كارشناسي ارشد اقتصاد اسلامي

دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم پريسا بهارلوئي دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد اسلامي

دفاع از رساله خانم پريسا بهارلوئي دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد اسلامي در روز يكشنبه مورخ 25/6/97 ساعت 12 ظهر در اتاق شورا (طبقه سوم) تحت عنوان: مورد پژوهي و ارزيابي برنامه آموزشي مفاهيم محوري اقتصاد اسلامي به كودكان پايه دوم ابتدايي با راهنمايي آقاي دكتر مهدي طغياني
تاریخ:
1397/06/21
تعداد بازدید:
72
منبع:
Powered by DorsaPortal