كارشناسي ارشد علوم اقتصادي

دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي محمد عليدوستي شهركي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي

دفاع از رساله آقاي محمد عليدوستي شهركي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي در روز يكشنبه مورخ 25/6/97 - ساعت 8 صبح در اتاق شورا (طبقه سوم) تحت عنوان: سنجش سواد اقتصادي و تاثير آن به همراه عوامل جمعيت شناختي بر انتظارات تورمي افراد با راهنمائي آقاي دكتر هادي اميري
 
تاریخ:
1397/06/21
تعداد بازدید:
133
منبع:
Powered by DorsaPortal