كارشناسي ارشد علوم اقتصادي

دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله آقاي محمد جوادي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي

دفاع از رساله آقاي محمد جوادي دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي به شماره 941911014002 در روز شنبه مورخ 24/6/97 - ساعت 12-10 نيمروز در اتاق كنفرانس ( طبقه دوم) تحت عنوان: برآورد ظرفيت مالياتي استان اصفهان با رويكرد شبكه عصبي مصنوعي با راهنمائي آقاي دكتر مسعود صادقي......
تاریخ:
1397/06/21
تعداد بازدید:
61
منبع:
Powered by DorsaPortal