جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي امير محسن زادگان دانشجوي دكتري علوم سياسي روز سه شنبه 97/6/20 ساعت 10:30 در اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از رساله آقاي امير محسن زادگان دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان"تحليل ژئوگفتمان جريان هاي تكفيري در بستر تحولات خاورميانه-با تمركز بر IS  " به راهنمايي آقايان دكتر حسين مسعودنيا و دكتر اميرمسعود شهرام نيا و مشاورت دكتر سيد جواد امام جمعه زاده روز سه شنبه 97/6/20  ساعت 10:30 در اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1397/06/18
تعداد بازدید:
95
منبع:
Powered by DorsaPortal