جلسه دفاعيه آقاي مجتبي صديقي دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي مجتبي صديقي دانشجوي دكتري علوم سياسي در اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از رساله آقاي مجتبي صديقي دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" تجزيه و تحليل تطبيقي جايگاه تمدن غرب در انديشه رهبران سياسي جمهوري اسلامي ايران " به راهنمايي آقايان دكتر حسين مسعودنيا و دكتر حسين هرسيج و مشاورت دكتر عباس حاتمي روز سه شنبه 97/6/7  ساعت 8:30 در اتاق شوراي دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1397/06/11
تعداد بازدید:
73
منبع:
Powered by DorsaPortal