جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي علي آزرمي دانشجوي دكتري علوم سياسي روز چهار شنبه 97/6/7 ساعت 10 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از رساله آقاي علي آزرمي دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" دولت و پروبلماتيك هاي باز توليد قدرت در ايران پس از انقلاب با تاكيد بر فضاي مجازي " به راهنمايي آقاي دكتر عباس حاتمي و مشاورت دكتر حسين هرسيج روز چهار شنبه 97/6/7  ساعت 10 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1397/05/28
تعداد بازدید:
113
منبع:
Powered by DorsaPortal