جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله خانم زهره مرندي دانشجوي دكتري علوم سياسي روز سه شنبه 97/5/30 ساعت 10:30 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از رساله خانم زهره مرندي دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" ارزيابي تجربه دموكراسي براساس دو الگوي نظريه‌گرا و عمل‌‌گرا در جمهوري اسلامي " به راهنمايي آقايان دكتر علي علي حسيني و دكتر سيد جواد امام جمعه زاده و مشاورت دكتر حميد نساج روز سه شنبه 97/5/30  ساعت 10:30 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.
تاریخ:
1397/05/28
تعداد بازدید:
115
منبع:
Powered by DorsaPortal