جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي معين ضابطي دانشجوي دكتري علوم سياسي روز سه شنبه 97/5/30 ساعت 8:30 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از رساله آقاي معين ضابطي دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" تحليل چالش ها و فرصت هاي اسلام سياسي شيعي در عصر جهاني شدن و وضعيت پست مدرن" به راهنمايي آقاي دكتر علي علي حسيني و مشاورت دكتر سيد جواد امام جمعه زاده روز سه شنبه 97/5/30  ساعت 8:30 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

تاریخ:
1397/05/28
تعداد بازدید:
85
منبع:
Powered by DorsaPortal