دفاعيه گروه اقتصاد

دفاع از رساله خانم سپيده اوحدي‌اصفهاني دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي

دفاع از رساله خانم سپيده اوحدي‌اصفهاني دانشجوي دكتري رشته علوم اقتصادي تحت عنوان: «تحليل ناپارامتري اثر فاصله تكنولوژيكي بر جريان‌هاي دو جانبه تجاري ايران» به راهنمايي آقاي دكتر سيدكميل طيبي روز سه‌‌شنبه مورخ 20/6/97 ساعت 10 صبح در محل اتاق كنفرانس (طبقه دوم) دانشكده علوم اداري و اقتصاد

. 
تاریخ:
1397/05/24
تعداد بازدید:
91
منبع:
Powered by DorsaPortal