جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله آقاي منصور آبيار دانشجوي دكتري علوم سياسي روز چهار شنبه 97/3/30 ساعت 9:30 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از رساله آقاي منصور آبيار دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان" آسيب شناسي عملكرد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شوراي شهر و روستا در شهرستان سيرجان" به راهنمايي آقايان دكتر حسين مسعودنيا و دكتر امير مسعود شهرام نيا و مشاورت دكتر عباس حاتمي روز چهار شنبه 97/3/30  ساعت 9:30 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.
تاریخ:
1397/03/22
تعداد بازدید:
120
منبع:
Powered by DorsaPortal