جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع آقاي ذبيح اله فرجي نصيري دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع آقاي ذبيح اله فرجي نصيري دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
با عنوان : تحليل تطبيقي قانون حاكم بر قراردادهاي خصوصي در حقوق ايران و اسناد بين الملل
استاد راهنما : دكتر جلالي 
زمان : چهارشنبه 1397/3/9 ساعت 12 
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم سالن شورا 
تاریخ:
1397/03/07
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal