برگزاري كرسي ترويجي با عنوان « اجتناب ناپذيري زيان اكثريت در بازار مالي اهرمي حاصلجمع صفري»

برگزاري كرسي ترويجي (چهل و هفتمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « اجتناب ناپذيري زيان اكثريت در بازار مالي اهرمي حاصلجمع صفري»

كرسي ترويجي (چهل و هفتمين سلسله اجلاسيه) نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه اصفهان با عنوان « اجتناب ناپذيري زيان اكثريت در بازار مالي اهرمي حاصلجمع صفر» توسط جناب آقاي دكتر شهرام معيني و با حضور اعضاي هيأت علمي و دانشجويان اين دانشگاه برگزار مي گردد. اين كرسي از سلسله اجلاسيه هاي نظريه پردازي اين دانشگاه اصفهان است كه در روز دوشنبه 7 خرداد ماه 1397 از ساعت 11:30در دانشكده علوم اداري و اقتصاد، طبقه سوم، اتاق شورا برگزار مي گردد. در اين كرسي جناب آقاي دكتر ايمان باستاني فر، جناب آقاي دكتر سعيد صمدي به عنوان ناقد و آقاي دكتر رسول بخشي به عنوان مدير جلسه حضور دارند.


تاریخ:
1397/03/01
تعداد بازدید:
88
منبع:
Powered by DorsaPortal