جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع خانم دهيني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي...

جلسه دفاع خانم دهيني دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي
 با عنوان : مطالعه تحليلي ماهيت و احكام صندوق تامين خسارتهاي بدني
استاد راهنما : آقاي دكتر الشريف    اساتيد مشاور:  آقايان دكتر شهابي و دكتر قائم فرد
زمان : روز چهارشنبه 1397/2/26 ساعت 12
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم سالن شورا
 
تاریخ:
1397/02/23
تعداد بازدید:
105
منبع:
Powered by DorsaPortal