جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع آقاي سيدعلي موسوي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ...

جلسه دفاع آقاي سيدعلي موسوي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 
                                       باعنوان: بررسي فرايند تشكيل پرونده شخصيت متهم براساس شيوه نامه تشكيل پرونده .....                                            استاد راهنما : دكتر خسروشاهي   استاد مشاور: دكتر قائم فرد
زمان : سه شنبه 1397/2/25 ساعت 11/30
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه همكف كلاس 21 
                            
تاریخ:
1397/02/23
تعداد بازدید:
84
منبع:
Powered by DorsaPortal