قابل توجه دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)

كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي و منابع نويسي به شيوه ي APA

شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده درنظر دارد از اين پس پيشنهاديه هايي كه بدون توجه به اصول نگارش مورد تدريس در كارگاه، به دانشكده ارسال مي شوند را مطرح ننموده و آنها را پس از انجام تمامي نكات مدنظر ، در نوبت بعد بررسي نمايد.

قابل توجه دانشجويان محترم تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري)

 

كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي و منابع نويسي به شيوه ي APA

 

دوشنبه 17 / 2 / 97

ساعت 10-12 در اتاق كنفرانس دانشكده (طبقه ي دوم)

 

لازم به ذكر است اين كارگاه براي ورودي هاي خاص درنظر گرفته نشده و شامل تمامي دانشجويان تحصيلات تكميلي مي گردد. ضمن آن كه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده درنظر دارد از اين پس پيشنهاديه هايي كه بدون توجه به اصول نگارش مورد تدريس در كارگاه، به دانشكده ارسال مي شوند را مطرح ننموده و آنها را پس از انجام تمامي نكات مدنظر ، در نوبت بعد بررسي نمايد. بديهي است عواقب ناشي از تأخير در تصويب پيشنهاديه متوجه دانشجو خواهد بود.                         

معاونت پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده علوم اداري و اقتصاد

تاریخ:
1397/02/10
تعداد بازدید:
100
منبع:
Powered by DorsaPortal