جلسه دفاعيه دانشجوي دكتراي علوم سياسي

جلسه دفاع از رساله خانم ليلا جعفري دانشجوي دكتري علوم سياسي روز سه شنبه 97/2/11 ساعت 11:30 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.

جلسه دفاع از رساله خانم ليلا جعفري دانشجوي دكتري علوم سياسي تحت عنوان "عنوان اعتدال‌گرايي و عبور از افراط و تفريط در قلمرو سياست در ايران پس از انقلاب" به راهنمايي آقايان دكتر علي علي حسيني و سيد جواد امام جمعه زاده  روز سه شنبه 97/2/11  ساعت 11:30 در اتاق كنفرانس دانشكده علوم اداري و اقتصاد برگزار خواهد شد.
تاریخ:
1397/02/04
تعداد بازدید:
99
منبع:
Powered by DorsaPortal