اطلاعيه گروه حقوق
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد
كليه دانشجويان كارشناسي ارشد كه واحدهاي درسي ( 28 واحد) را گذرانيده اند و از پايان نامه خود دفاع ننموده اند موظفند ابتداي هرترم ( زمان ثبت نام طبق تقويم دانشگاه) درس پايان نامه را اخذ نمايند در غير اينصورت عواقب آن با دانشجو مي باشد.
تاریخ:
1397/02/03
تعداد بازدید:
79
منبع:
Powered by DorsaPortal