جلسه دفاع گروه حقوق

جلسه دفاع خانم كافيان موسوي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ...

جلسه دفاع خانم كافيان موسوي دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي 
با عنوان  : تحليل ماهيت تعهدات منفي و آثار آن 
استاد راهنما : دكتريزدانيان      استاد مشاور: دكتر الشريف
مكان : دانشكده علوم اداري و اقتصاد طبقه سوم اتاق شورا
زمان : يكشنبه 1396/12/20 ساعت 12/30 
 
تاریخ:
1396/12/16
تعداد بازدید:
105
منبع:
Powered by DorsaPortal